Translate page with Google

Story Publication logo December 30, 2010

Tomb (Kreyol Version): A Voices from Haiti Visual Poem

Country:

Authors:
SECTIONS
Media file: T6_9276_9516.jpg
Tomb
Tout jounen m ap gade yon vil ki detwi
(Josaphat Robert Large)
Chak batiman kraze se yon tomb.
N ap mache sou blòk gri'k kraze ak fè ki mele yo.
Ti odè lanmò nan lè a toujou;
chak ti zenglen ki ri - seche nan chalè a.
pousyè a, wòch yo, pousyè a, wòch yo.
Doktè a bay yon souri sere,
li leve zepòl li pou l di,"Se lavi, - lavi a terib."
Li lonje dwèt li sou beton gri kote lopital la te ye a
li konte dizwit –
fanm yo nan matènite ak tibebe ki fenk fèt - fanmi yo ap konte dwèt
ak zòtèy - yo te nan dezyèm etaj la -
nan premye a se mis konpetan yo k te la;
anlè a se kò kraze ki nan gerizon –
yo tout antere nan wòch -
pandan plizyè jou odè kò dekonpoze yo kouvri po nou,
kounyea, apre solda kask ble yo dezinfekte dekomb yo (yo kòn abitye fè sa deja) li vin'n tolerab –
-lanmò boude nan kwen an, tankou kè nou ki sote a chak fwa nou tande gwonnman.
Vil la danse pou l viv, mizik la ap frape kont dezespwa.
Yon manmi eskivel pou kamyon an pa frape l.

Latè sa a devore mò ak anpil efikasite, epi nou rete ak tèt nou kouvri ak pousyè,

je nou ap chèche figi nou rekonèt,
panda tan sa a kè nou anfwi pou'l rete an sekirite.

RELATED CONTENT

RELATED TOPICS

navy halftone illustration of a female doctor with her arms crossed

Topic

Health Inequities

Health Inequities
teal halftone illustration of a hand holding a pride flag

Topic

LGBTQ+ Rights

LGBTQ+ Rights
navy halftone illustration of a group of pharmaceutical pills

Topic

Outbreaks and Epidemics

Outbreaks and Epidemics

Support our work

Your support ensures great journalism and education on underreported and systemic global issues