Translate page with Google

Story Publication logo December 30, 2010

Tomb (Kreyol Version): A Voices from Haiti Visual Poem

Country:

Authors:
SECTIONS
Media file: T6_9276_9516.jpg
Tomb
Tout jounen m ap gade yon vil ki detwi
(Josaphat Robert Large)
Chak batiman kraze se yon tomb.
N ap mache sou blòk gri'k kraze ak fè ki mele yo.
Ti odè lanmò nan lè a toujou;
chak ti zenglen ki ri - seche nan chalè a.
pousyè a, wòch yo, pousyè a, wòch yo.
Doktè a bay yon souri sere,
li leve zepòl li pou l di,"Se lavi, - lavi a terib."
Li lonje dwèt li sou beton gri kote lopital la te ye a
li konte dizwit –
fanm yo nan matènite ak tibebe ki fenk fèt - fanmi yo ap konte dwèt
ak zòtèy - yo te nan dezyèm etaj la -
nan premye a se mis konpetan yo k te la;
anlè a se kò kraze ki nan gerizon –
yo tout antere nan wòch -
pandan plizyè jou odè kò dekonpoze yo kouvri po nou,
kounyea, apre solda kask ble yo dezinfekte dekomb yo (yo kòn abitye fè sa deja) li vin'n tolerab –
-lanmò boude nan kwen an, tankou kè nou ki sote a chak fwa nou tande gwonnman.
Vil la danse pou l viv, mizik la ap frape kont dezespwa.
Yon manmi eskivel pou kamyon an pa frape l.

Latè sa a devore mò ak anpil efikasite, epi nou rete ak tèt nou kouvri ak pousyè,

je nou ap chèche figi nou rekonèt,
panda tan sa a kè nou anfwi pou'l rete an sekirite.

RELATED CONTENT

RELATED ISSUES

Health

Issue

Health

Health
LBGTQIA Rights

Issue

LGBTQIA Rights

LGBTQIA Rights

Support our work

Your support ensures great journalism and education on underreported and systemic global issues