Masduki

GUEST SPEAKER

Masduki is a professor of Media Studies and Journalism at Universitas Islam Indonesia.

Masduki headshot