See also

Tomb
Tout jounen m ap gade yon vil ki detwi
(Josaphat Robert Large)
Chak batiman kraze se yon tomb.
N ap mache sou blòk gri'k kraze ak fè ki mele yo.
Ti odè lanmò nan lè a toujou;
chak ti zenglen ki ri - seche nan chalè a.
pousyè a, wòch yo, pousyè a, wòch yo.
Doktè a bay yon souri sere,
li leve zepòl li pou l di,"Se lavi, - lavi a terib."
Li lonje dwèt li sou beton gri kote lopital la te ye a
li konte dizwit –
fanm yo nan matènite ak tibebe ki fenk fèt - fanmi yo ap konte dwèt
ak zòtèy - yo te nan dezyèm etaj la -
nan premye a se mis konpetan yo k te la;
anlè a se kò kraze ki nan gerizon –
yo tout antere nan wòch -
pandan plizyè jou odè kò dekonpoze yo kouvri po nou,
kounyea, apre solda kask ble yo dezinfekte dekomb yo (yo kòn abitye fè sa deja) li vin'n tolerab –
-lanmò boude nan kwen an, tankou kè nou ki sote a chak fwa nou tande gwonnman.
Vil la danse pou l viv, mizik la ap frape kont dezespwa.
Yon manmi eskivel pou kamyon an pa frape l.

Latè sa a devore mò ak anpil efikasite, epi nou rete ak tèt nou kouvri ak pousyè,

je nou ap chèche figi nou rekonèt,
panda tan sa a kè nou anfwi pou'l rete an sekirite.

Project

Last January's earthquake destroyed Haiti's health care system, once at the forefront of the struggle to treat and stop the spread of HIV/AIDS.  A look at life since the quake, for those affected by HIV/AIDS.

Recently

November 14, 2016 /
Andre Lambertson, Rebecca Kaplan
New York-based photographer explores his range of work with faculty and students, sharing his reporting from New Orleans, Staten Island, Liberia, Jamaica and beyond.
September 3, 2013 /
Please join us for the Pulitzer Center's first week-long film festival, showcasing feature-length documentary films and shorts by award-winning Pulitzer Center journalists.