Story

Tomb (Kreyol Version): A Voices from Haiti Visual Poem

Tomb
Tout jounen m ap gade yon vil ki detwi
(Josaphat Robert Large)
Chak batiman kraze se yon tomb.
N ap mache sou blòk gri'k kraze ak fè ki mele yo.
Ti odè lanmò nan lè a toujou;
chak ti zenglen ki ri - seche nan chalè a.
pousyè a, wòch yo, pousyè a, wòch yo.
Doktè a bay yon souri sere,
li leve zepòl li pou l di,"Se lavi, - lavi a terib."
Li lonje dwèt li sou beton gri kote lopital la te ye a
li konte dizwit –
fanm yo nan matènite ak tibebe ki fenk fèt - fanmi yo ap konte dwèt
ak zòtèy - yo te nan dezyèm etaj la -
nan premye a se mis konpetan yo k te la;
anlè a se kò kraze ki nan gerizon –
yo tout antere nan wòch -
pandan plizyè jou odè kò dekonpoze yo kouvri po nou,
kounyea, apre solda kask ble yo dezinfekte dekomb yo (yo kòn abitye fè sa deja) li vin'n tolerab –
-lanmò boude nan kwen an, tankou kè nou ki sote a chak fwa nou tande gwonnman.
Vil la danse pou l viv, mizik la ap frape kont dezespwa.
Yon manmi eskivel pou kamyon an pa frape l.

Latè sa a devore mò ak anpil efikasite, epi nou rete ak tèt nou kouvri ak pousyè,

je nou ap chèche figi nou rekonèt,
panda tan sa a kè nou anfwi pou'l rete an sekirite.
Transcript 

 

Tout jounen m ap gade yon vil ki detwi                         (Josaphat Robert Large)   Chak batiman kraze se yon tomb. N ap mache sou blòk gri’k kraze ak fè ki mele yo.     Ti odè lanmò nan lè a toujou; chak ti zenglen ki ri - seche nan chalè a. pousyè a, wòch yo, pousyè a, wòch yo.    Doktè a bay yon souri sere,   li leve zepòl li pou l di,"Se lavi, - lavi a terib."   Li lonje dwèt li sou beton gri kote lopital la te ye a li konte dizwit –    fanm yo nan matènite ak tibebe ki fenk fèt - fanmi yo ap konte dwèt ak zòtèy - yo te nan dezyèm etaj la -     nan premye a se mis konpetan yo k te la;  anlè a se kò kraze ki nan gerizon –  yo tout antere nan wòch  -    pandan plizyè jou odè kò dekonpoze yo kouvri po nou, kounyea, apre solda kask ble yo dezinfekte dekomb yo (yo kòn abitye fè sa deja) li vin’n tolerab –   -lanmò boude nan kwen an, tankou kè nou ki sote a chak fwa nou tande gwonnman.   Vil la danse pou l viv, mizik la ap frape kont dezespwa.    Yon manmi eskivel pou kamyon an pa frape l. Latè sa a devore mò ak anpil efikasite, epi nou rete ak tèt nou kouvri ak pousyè,      je nou ap chèche figi nou rekonèt,   panda tan sa a kè nou anfwi pou’l rete an sekirite.